Skip to main content

Verve Terapian Mielen hyvinvoinnin kartoitus -palvelun tietosuojaseloste

4.4.2023

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa Verve Terapian noudattamat tietosuojakäytännöt koskien Mielen hyvinvoinnin kartoitus -palvelua. Ostaessasi meiltä palvelun yksityishenkilönä, muodostuu sopimus Verve Terapia Oy:n kanssa. Sopimus antaa meille perusteen henkilötietojesi käsittelylle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttäessäsi palveluamme, käsittelemme sinua koskevia välttämättömiä tietoja palvelun toteuttamiseksi.

Kerromme tässä selosteessa, mitä henkilötietoja keräämme, miten niitä käsittelemme ja miten sinun tulee toimia, jos haluat tiedustella yksityiskohtia tallennettuihin tietoihisi liittyen.

Suojaamme palvelun toteuttamiseen tarvittavia tietoja tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Rekisterin nimi
Verve Terapia Oy:n mielenhyvinvoinnin kartoituksen asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri.

Rekisterinpitäjä
Verve Terapia Oy
Y-tunnus 0828611-1
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. 044 4141 000 (ma-pe 9-15)
ajanvaraus@verve.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Liiketoimintajohtaja Mika Pekkonen
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.

Kerättyjen tietojen käyttötapa ja -tarkoitus
Arvostamme yksityisyyttäsi ja mahdollisuuttasi saada yhteys psykoterapeuttiin tunnistamattomana. Internet-selaimessa sähköisesti toimiva järjestelmämme on luotu niin, että perustamasi käyttäjätili ja suorittamasi maksu eivät ole yhdistettävissä kirjoittamiisi vastauksiin. Järjestelmämme ei tallenna kartoituslomakkeeseen annettuja vastauksia tai niihin kirjoitettuja psykoterapeutin vastauksia niin, että niitä voitaisiin tunnistaa jälkikäteen tai että niihin voitaisiin myöhemmin palata. Psykoterapeutin kirjoittama vastaus toimitetaan sinulle tunnistevälinettä (token) ja Microsoft Outlook-sähköpostijärjestelmän salattuja sähköposteja hyödyntäen. Rekisterin osia ei säilytetä säännöllisesti tyhjentyvässä sähköpostilaatikossa.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Säilytämme sinusta vain tarpeellisia, välttämättömiä tietoja palvelun käyttämisen edellyttämän ajan. Kun käyttäjätilisi on ollut käytössäsi seitsemän (7) vuorokautta, sen käyttöoikeus päättyy ja tilisi poistuu järjestelmästämme kaikkine tietoineen.

 Käyttäjätilin perustamiseen liittyvä tietosisältö

  • Etunimi ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjätunnus
  • Käyttäjätilin hankkima palvelu eli jäsenyys (seitsemän vuorokautta)
  • Käyttäjätilin suorittaman maksun tilannetieto

Tietojen luovutukset
Käyttäjätiedoistasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle tiedot maksusuoritteen toteutusta varten. Maksupalveluntarjoaja on Stripe Inc, joka vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuudesta maksusuorituksen aikana. Muutoin henkilötietojasi ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai säilytetä Euroopan Unionin ulkopuolella.

Rekisterin manuaalisten aineistojen suojaus
Palvelun käyttämisessä tai prosessissa ei synny manuaalista aineistoa.

Rekisterin sähköisten aineistojen suojaus
Mielen hyvinvoinnin kartoitus -palvelun selainpohjaiseen järjestelmään ja rekistereihin on käyttöoikeus vain nimetyillä Verve Terapian työntekijöillä, joilla on aina henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet
Mielen hyvinvoinnin kartoitus -sivustomme hyödyntää sivuston ja kartoituspalvelun toiminnan kannalta vain välttämättömiä evästeitä. Emme hyödynnä evästeitä esimerkiksi analytiikan tai markkinointitiedon keräämiseen palvelun luottamuksellisuuden vuoksi.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Sinulla on palvelun ostamisen ja rekisteröitymisen myötä oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisterissämme on sinusta. Säilytämme tietojasi seitsemän (7) päivän ajan. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Verve Terapia Oy:n asiakaspalveluun (ajanvaraus@verve.fi).

Muita esimerkkejä Mielen hyvinvoinnin kartoitus -palveluun liittyvistä lakisääteisistä oikeuksistasi ovat:

  • Oikeus vaatia tiedon korjaamista: virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä tarkastusoikeuden kaltaisen selvityspyynnön mukaisesti. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaadit korjattaviksi. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Verve Terapia Oy:n asiakaspalveluun (ajanvaraus@verve.fi). Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisesti tiedon, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Tarvittaessa voit saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
  • Rajoittamisoikeus: tietojen käsittelyä voidaan pyytää rajoittamaan esimerkiksi, jos rekisterissä olevat henkilötietosi ovat virheelliset. Yhteydenotot Verve Terapia Oy:n asiakaspalveluun (ajanvaraus@verve.fi).
  • Vastustamisoikeus: sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista. Pyynnöt tulee osoittaa Verve Terapia Oy:n asiakaspalveluun (ajanvaraus@verve.fi).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi